Gresol de ceràmica de quars

  • Gresol de ceràmica de quars

    Gresol de ceràmica de quars

    La ceràmica de quars té un excel·lent rendiment de resistència al xoc tèrmic gràcies a l'optimització de la composició del gra.La ceràmica de quars té un petit coeficient d'expansió tèrmica, bona estabilitat química i resistència a la corrosió del vidre fos.